Vesnice Hynkov je součástí obce Příkazy, boužel Příkazy se chovají jako by byly samostatná jednotka a to je velice smutné.
V případě zájmu o spolupráci, či dotazu k blogu kontaktujte administrátora hynkov@gmail.com

Červenec 2007

ŠKOLA

17. července 2007 v 13:48 | M.P. |  HISTORIE
V roce 1907 při zcelování pozemků byl nově vytýčen chodník do Nákla, byl delší než původní, po kterém chodili žáci do školy a navíc vedle něj vznikl hluboký odvodňovací příkop, nebezpečný při zimní cestě. Proto se téhož roku, 30. prosince, konala schůze na Hynkově, která rozhodla o stavbě školy. Následujícího roku, 10. června, získala obec souhlas se stavbou od zemské školní rady v Brně, stavební plnány dodal a stavbu vedl stavitel F.B. z Horky a škola byla postavena. Její postavení zaznamenal kronikář obce:"...koncem září na místě nezdravého močálu uprostřed vesnice vypínala se krásná školní budova jako klícka..."
1908, 27. září, se konalo slavnostní svěcení školy, měla dvě učebny, možnost zřídit třetí učebnu. Prvním učitelem se stal A.L. V prvním školním roce ji navštěvovalo 46 žáků, z toho 21 děvčat. V roce 1913 získala škola vlastní zahradu. O 10 let později se úředně změnila na dvojtřídku, ale dvě třídy měla již od roku 1920.
V roce 1945 byla vyklízena pro válečné potřeby a o dva roky později proběhly na škole rozsáhlé opravy.
Roku 1950 dostala škola pozemek o výměře 40 arů vedle č. 99, kde vznikla nová školní zahrada a hřiště.
V roce 1976 vyučování skončilo.
Budova sloužila jako veřejná knihovna, byl zde byt a od roku 1980 zde jednou měsíčne ordinovala obvodní lékařka. Po roce 1990 zde byl krátce obchod a roku 1997 byla školní budova upravena na malometrážní byty pro občany postižené povodní. Stále ale zůstává jednou z přirozených dominant obce.

VÝZNAMNÁ DATA Z DĚJIN HYNKOVA

15. července 2007 v 15:43 | M.P. |  HISTORIE
Významná data z dějin Hynkova
r. 1437 - První písemná zmínka o Hynkově a o mlýně v souvislosti se změnou majitele.
r. 1579 - Spolu se Skrbení se Hynkov stal majetkem města, původním držitelem, byla drobná šlechta.
r. 1657 - Vizitační zpráva z Hynkova po třicetileté válce uvádí 4 chalupníky (zahradníky), 3 domkaře a 2 domky pusté.
r. 1685 - Založena gruntovní kniha Hynkov, kde jsou poprvé uvedena jména obyvatel obce.
r. 1757 - Doloženo 9chalupníků, 2 domkaři a "...několik podruhů."¨
r. 1850 - r. 1864 - Hynkov osadou Skrbeně.
r. 1864 - Hynkov samostatnou obcí (pečeť obecní - v pečetním poli koňská hlava, obdobně jako Skrbeň nebo Grygov).
r. 1878 - Ustavena funkce "obecního strážce" - hlídače.
r. 1891 - Ničivá jarní povodeň zbořila řadu domů, hladina vody přesahovala výšku oken.
r. 1894 - Postavena silnice Příkazy - Hynkov.
r. 1905 - Postaven na návsi kamenný kříž místo poškozeného dřevěného.
r. 1908 - Postavena škola v Hynkově.
r. 1913 - Otevřen obchod družstva Konsum, zřízena školní zahrada.
r. 1918 - Nejvíce žáků v hynkovské škole - (94 žáků).
r. 1919 - Ustavení první politické strany v Hynkově - sociální demokracie.
r. 1921 - Elektřina z hynkovkého mlýna využita pro osvětlení obce. Obecní knihovna měla 169 knih, 24 stálých čtenářů, půjčovalo se 2 týdně po dvou hodinách za poplatek 10 - 20 haléřů za knihu.
r. 1922 - Založen Sbor dobrovolných hasičů v Hynkově.
r. 1923 - Škola úředně změněna na dvoutřídní. Polovina obyvatelstva se hlásila k československé církvi. Náves osazena ovocnými stromy, hlavně hrušky a jabloně, celkem 100 stromků, které vysázela školní mládež s obecním sluhou. Oprava dřevěného kříže na Gandii.
r. 1925 - V obci umístěna velká výstražná tabule "...pro mírnou a opatrnou jízdu na automobilech a motorových kolech..."
r. 1926 - 25. července odhalen pomník padlým z I. světové války. Rozhodtím obce zřízená funkce nočního hlídače s taxou 5 Kčs za jednu službu.
r. 1927 - Obec zavedla novou Pamětní knihu.
r. 1928 - Stavba dvou železobetonových jevů na Moravě.
r. 1929 - Mrazy dosáhly v Hynkově (-38°C).
r. 1930 - Dostavěna hasičská zbrojnice.
r. 1931 - 3. listopadu největší zaznamenaný požár v Hynkově, začal od č.23, shořelo 7 domů.
r. 1931 - Stavba dnešní zvoničky nákladem 14.000,-Kčs, která nahradila původní dřevěnou.
r. 1932 - Zrušena hájovna na č. 14.
r. 1933 - Nouzová práce pro nezaměstnané. Zakoupena nová hasičská stříkačka. Kácení máje postaveného ve vodní nádrži u mlýna.
r. 1934 - 50 exekucí na movité věci v důsledku hospodářské krize.
r. 1935 - 2 domy prodány v exekuci. V Hynkově doloženo 6 rozhlasových přístrojů, první zmínka o ledním hokeji v Hynkově.
r. 1938 - Po protržení hráze mezi Lhotou a Hynkovem zaplavena velká část obce.
r. 1940 - Založen hokejový oddíl.
r. 1942 - Rekvizice zvonu ze zvoničkypro válečný průmysl.
r. 1944 - Zatčení 3 občanů gestapem.
r. 1945 - 8. května osvobození obce.
r. 1946 - Založeno Zemědělské strojní družstvo v Hynkově. Obec napojena na rozvodnou síť Východomoravských elektráren v Přerově.
r. 1948 - V Hynkově uspořádaná Hanácká dožatá.
r. 1949 - Zřízen obecní rozhlas a zrušena funkce obecního bubeníka.
r. 1950 - Likvidace drobných živností a nucený výkup zemědělských strojů - traktor Škoda a 2 mlátící garnitury.
r. 1951 - Stavba hráze podél Moravy ke Lhotě nad Moravou.
r. 1952 - Skončilo mletí ve mlýně.
r. 1958 - Vznik JZD (10.dubna ustavující schůze). Asfaltování silnice Hynkov - Příkazy.
r. 1959 - JZD spojeno s příkazským družstvem.
r. 1960 - Hynkov součástí Příkaz.
r. 1965 - Skončeny práce na stavbě kulturního domu.
r. 1968 - Otevřen nový obchod u mlýna.
r. 1970 - Nový most přes mlýnský náhon.
r. 1976 - Zrušena škola v Hynkově.
r. 1985 - Začátek tradice mezinárodních vodáckých závodů v Hynkově.
r. 1991 - Hynkov napojen na veřejný vodovod.
r. 1997 - 5. července oslavy 75 let hasičského sboru, 8. července voda ohrožuje první domy, 9. července voda v obci kulminuje, 11. července voda opustila vesnici, ukončena plynofikace obce.
r. 1998 - 22. srpna sjezd rodáků v Hynkově a oslavy výročí školy.

HYNKOV

14. července 2007 v 22:28 | M.P. |  HISTORIE
HYNKOV
Hynkov, podobně jako Příkazy, je v nejstarších písemných pramenech uváděn jako majetek drobné šlechty, ale v roce 1579, součastně se Skrbení, se stal majetkem města Olomouce. Společnou historii měl se Skrbení až do roku 1864, kdy se Hynkov osamostatnil a jako samostatná obec vystupuje až do roku 1960. Od tohoto data je součástí Příkaz. V roce 1908 obec nechala postavit školu, stavba trvala 3 měsíce a nejvíce žáků měla hynkovská škola roku 1918 (94 žáků). Zrušena byla v roce 1976. Dominantou Hynkova je zvonička, která nahradila v roce 1931 původní stavbu, dřevěnou zvoničku, která se dochovala jen na snímcích z ateliéru příkazského fotografa F.N. Vznik zvoniček často souvisel s prvními protipožárními předpisy z poloviny 18. století a zvuk zvonu z hynkovské kapličky provázel všední i mimořádné události v životě obce.
Starou tradici mlynářství na řece Moravě připomíná dodnes budova mlýna v Hynkově. Jde o poslední stavbu z řady mlýnů, které na tomto místě stály. Mlýn v Hynkově se ostatně uvádí i při první písemné zmínce o obci z roku 1437. Vodní kolo nahradila před víc jak půl stoletím vodní turbína a elektřina zde vyráběna sloužila od roku 1921 celé obci.
Hynkov leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Litoveské Pomoraví. Vedle zemědělství byli obyvatelé mnohem více spojeni s lužními lesy a řekou, k životu obce patřil i rybolov a práce v lese.